۵۰ میلیارد تومان برای نوسازی کارخانه نساجی قائمشهر هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عارف نوروزی بعد از ظهر چهارشنبه طی بازدید از کارخانه نساجی مازندران در قائم‌شهر، گفت: باید به صنایع صاحب‌نام زمین خورده توجه بیشتری شود و یکی از این صنایع منتخب کارخانه نساجی مازندران است.

وی ادامه داد: کارخانه نساجی مازندران ماشین آلات بسیار خوبی دارد اما مالک آن در حال حاضر غایب است و موضوع ورود ما باید وجه قانونی داشته باشد که در همین راستا جلسات ما از حالت دو وجهی ما و استانداری به جلساتی با حضور ما و استاندار و مرجع قضائی تبدیل شد.

معاون ستاد اجرایی فرمان امام با بیان اینکه به دنبال طرح توسعه نساجی هستیم، عنوان کرد: ما در کار اجرایی چندان دخالتی نمی‌کنیم و برای راه افتادن کار کارخانه نساجی حساب مشترک باز کردیم و پول به حساب کارخانه نساجی نمی‌رود.

نوروزی بیان کرد: ما برای احیای نساجی ۱۸ میلیارد تومان برآورد اولیه هزینه داشتیم تا ۲۵۰ میلیارد تومان دارایی راکد را به چرخه تولید کارخانه برگردانیم که با بررسی‌های به عمل آمده ممکن است این برآورد به ۳۰ میلیارد تومان هم افزایش پیدا کند.

معاون اجرایی ستاد فرمان حضرت امام در ادامه خاطرنشان کرد: تاکنون مبلغ ۱۱ میلیارد تومان منابع از سوی ستاد اجرایی فرمان امام به کارخانه نساجی مازندران تزریق شد.

نوروزی در خصوص کارخانه نساجی شماره یک قائم‌شهر عنوان کرد: با درخواست استاندار و فرماندار و شهردار قائمشهر در نظر داریم تا ۵۰ میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده را برای جابجایی و یا نوسازی ساختار کارخانه نساجی شماره یک اختصاص دهیم.